Thursday, 9 May 2013

आपल्या चित्रपट सृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांना भारतीय चित्रपट शताब्दी साजरी करीत असताना 'भारतरत्न' हा बहुमान मिळावा ही इच्छा!

Wednesday, 8 May 2013

भारतीय चित्रपट सृष्टी के पितामह दादासाहब फालके और अन्य प्रवर्तकोंको अपने चित्रपट शताब्दी के शुभ अवसर पर अभिवादन !!